x
Preloader

Porównywarka pożyczek

x

wpisz swój adres e-mail

poinformujemy cię o nowych ofertach

Spamy a dane osobowe

Kalendarz30 Wrz 2015 roku

Wśród rzeczy, które najbardziej wkurzają użytkowników poczty internetowej są spamy. Na szczęście dla tych, którzy funkcjonują publicznie spamy przy swojej ogromnej ilości stają się swoistym monolitem i taki użytkownik wywala je odruchowo, bez czytania. Właściciele serwerów mają narzędzia z funkcją oddzielającą spamy i przekierowującą je do osobnej skrzynki po nazwą: spam.

Gdybyśmy w skrócie chcieli spam zdefiniować to mamy do czynienia z niechcianą wiadomością mailową, najczęściej reklamową.

W krajach zachodnich spamowanie bywa mocno karalne, natomiast w Polsce jest to słabo egzekwowane. Ponadto spamerzy popełniają nierzadko podwójne przestępstwo i jedno z nich wiąże się z ustawą o ochronie danych osobowych. Niedawna nowelizacja przepis ow w zakresie komunikacji B2B (business to business) o świadczeniu sług drogą elektroniczną, niestety, ułatwiła życie przedsiębiorcom. Łatwiej jest ukarać wysyłającego spamy, kiedy wcześniej odbiorca już nie wyraził zgody na ich otrzymywanie. Zatem niej ryzykowne jest wysyłanie spamów do firm niż do osób fizycznych, zwłaszcza kiedy w nazwie maila jest imię lub nazwisko.

Jeśli któryś z oferentów (np. pożyczki) zwraca się do ciebie po imieniu to masz już sygnał, że nielegalnie może przetwarzać Twoje dane osobowe. Mimo to warto sobie przypomnieć zanim zaczniemy procedury prawne, czy z jakimś bankiem lub firmą pożyczkową nie zawieraliśmy umowy na przetwarzanie danych osobowych.

Ukaranie spmera nie jest łatwe. Informacje na ten temat znajdujemy m.in. na stronie giodo.gov.pl:

Środki karne:

  1. Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego (art. 24 u.ś.u.d.e.). Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia jest Policja (art. 17 § 1 k.p.w.).
  2. Można także, nie czekając na działalnie oskarżyciela publicznego, jako oskarżyciel posiłkowy samodzielnie wnieść do sądu wniosek o ukaranie (art. 27 § 1 k.p.w.).
  3. Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 25 u.p.t., kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, podlega karze pieniężnej.

Środki cywilne:

  1. Spamming stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 10 ust. 3 u.ś.u.d.e.) oraz jest nieuczciwą praktyką rynkową (art. 9 pkt 3 u.p.n.p.r.) Konsument może w takim przypadku skorzystać z środków wymienionych w art. 12 ust. 1 u.p.n.p.r.
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Ubezpieczonych, krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów także mogą występować z niektórymi, określonymi art. 12 ust. 1 u.p.n.p.r. żądaniami: zaniechania praktyki (pkt 1), złożenia stosownego oświadczenia (pkt 3), zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów (pkt 5).
  3. Żądania określone w 12 ust. 1 pkt 2 (usunięcie skutków praktyki) i pkt 4 (naprawienie szkody na zasadach ogólnych) u.p.n.p.r. przysługują tylko konsumentowi